9 nov. 2018

Sustonable met partners De Modulefabriek, Mapei, Dekker Zevenhuizen, en SUEZ geselecteerd voor pilot Kunststof Verpakkingsmateriaal als Grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen en de circulaire economie gestimuleerd. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Het project van Sustonable en de partners De Modulefabriek, Mapei, Dekker Zevenhuizen en SUEZ, is als een van de 14 pilots geselecteerd voor het programma. De pilot betreft de ontwikkeling van een prefab douche-toilet module. Dit concept bestaat uit een wand, waarbij de leidingen al zijn ingebouwd en waarbij Sustonable composietsteen materiaal wordt gebruikt als plaatmateriaal. Sustonable gebruikt daarvoor gerecycled plastic van PET flessen en kwarts zand. Het gerecyclede PET is afkomstig uit huishoudelijk afval.

Prefab bouwen wint enorm aan terrein. Voor badkamers zijn er wel al oplossingen voor het ‘droge’ werk, maar vaak is het ‘natte’ leidingenwerk nog het ondergeschoven kindje. Dit wordt opgelost, door het al op de werkplaats in de muur te bouwen. Het Sustonable materiaal biedt het voordeel van grote platen, die in een keer op het frame kunnen worden geplaatst. Tegelijkertijd heeft het de uitstraling en gevoel van steen en goede eigenschappen van een composietsteen. Door gebruik van gerecyclede PET als bindmiddel worden vervuilende polyester bindmiddelen voorkomen. Het materiaal is bovendien na einde levensduur recyclebaar.

De pilot wordt uitgevoerd door Sustonable met de partners De Modulefabriek, Mapei, Dekker Zevenhuizen en SUEZ.

De Modulefabriek is een joint venture tussen Löwik Installatietechniek en Hegeman Bouwgroep. De Modulefabriek is systeemintegrator en ontwikkelt prefab modules voor de Modulaire Woning.

Dekker Zevenhuizen is de grootste keukenbladenfabrikant in Nederland en sterk groeiend in de sanitair markt. Dekker brengt haar kennis van de sanitair markt in, alsmede de expertise op het gebied van fabricage, doordat zij een van de modernste en meest geavanceerde productiesystemen ter wereld heeft voor de verwerking van composietbladen.

Mapei is wereldwijd marktleider in bouwproducten: lijmen, kitten en chemische producten voor de bouw. Mapei zal onderzoeken wat de beste manier is van bevestiging van het Sustonable materiaal aan de wand.

SUEZ is een wereldwijde speler die innovatieve en duurzame oplossingen aanbiedt voor afval en grondstoffen, energie, water en milieu. In Nederland zamelt SUEZ het afval in van 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en instellngen. In nauwe samenwerking met klanten en partners maakt SUEZ van dit afval grondstoffen voor nieuwe producten. Voor de pilot levert SUEZ gerecyclede PET, afkomstig uit huishoudelijk afval.
DEEL DIT BERICHT